Представники Апеляційного суду міста Києва взяли участь у роботі круглого столу

За останнє десятиріччя соціальна політика багатьох європейських країн стосовно осіб з інвалідністю, у тому числі з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями, зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей, які не можуть повноцінно долучатися до активного суспільного життя, кардинально змінилося: тепер вони – повноправні члени суспільства, які мають рівні права з іншими громадянами держави.

Повідомляє сайт КИЇВСЬКЕ ЖИТТЯ з посиланнямна сайт Апеляційного суду міста Києва.

Вільний доступ до правосуддя є одним з ключових прав людини, закріплених цілим рядом національних та міжнародних норм, насамперед, статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статтею 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Люди з інвалідністю, у тому числі з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями, є однією з особливо вразливих груп, що потребують додаткового захисту і гарантій зі сторони держави задля забезпечення їхніх прав.

Саме цій проблемі і був присвячений круглий стіл на тему: «Доступ до правосуддя осіб з порушенням психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями в Україні», що відбувся 08 листопада 2017 року у місті Києві в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ». Організатором заходу виступила Громадська правозахисна організація «Права людини» (ГПО «Права людини») за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

У роботі круглого столу взяли участь представники громадських організацій, судових та виконавчих органів, Державної судової адміністрації України, центрів з надання безоплатної вторинної правої допомоги у місті Києві, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До професійної дискусії долучилися також і представники Апеляційного суду міста Києва.

Метою заходу було активне обговорення проблем доступу до правосуддя особливо вразливих груп населення та спільний пошук шляхів їх вирішення. Відтак, учасникам було презентовано результати досліджень, які проводилися ГПО «Права людини» у серпні-жовтні 2017 року у місті Києві, та аналітичний звіт стосовно юридичних, фактичних та комунікаційних бар’єрів, що перешкоджають доступу до правосуддя в Україні особам з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями.

Учасники дискусії заслухали доповіді експертів щодо доступу до правозахисних механізмів вищезазначеної категорії осіб, аналізу судової практики розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною та розширення можливостей в отриманні безоплатної правової допомоги.

У ході круглого столу йшлося також про стратегію Ради Європи щодо осіб з інвалідністю, прийнятою на 2017-2023 роки, яка перераховує п’ять ключових принципів. На цих принципах має ґрунтуватися робота у цій сфері в найближчі роки, а саме: рівність та недискримінація, підвищення обізнаності, доступність, рівне визнання перед законом, свобода від експлуатації, насилля та зловживання.

Принцип рівності перед судом є основою сучасної концепції справедливого правосуддя. Для кожної людини у правовій державі, насамперед, важливо мати доступ до правосуддя і можливість вільно, швидко, безперешкодно реалізувати право на судовий захист незалежно від належності до певної соціальної групи. Тому проведення таких заходів має продовжити започаткований експертний діалог щодо законодавчого регулювання, використання нових інструментів та інститутів для ефективного та рівного доступу до судочинства людей з інвалідністю.