У КНУБА відбклася конференція “Будівельне право: проблеми теорії і практики”

3 листопада в університеті відбулась І наукова конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики». Її співорганізаторами стали Представництво Польської академії наук в Києві, Комітет з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Верховної Ради України, Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація, Академія будівництва України.

Повідомляє сайт КИЇВСЬКЕ ЖИТТЯ з посиланням на сайт КНУБА.

Конференцію відкрив проректор з наукової роботи та міжнародних звязків КНУБА проф. Плоский В.О.

На актуальних питаннях розвитку будівельного права та правозастосування зупинились представники співорганізаторів. Олександр Марченко, голова підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Верховної Ради України, висвітлив питання щодо особливостей удосконалення законодавства у сфері фінансування капремонту багатоквартирних будинків. Він зазначив про необхідність створення нового Містобудівного кодексу. Народний депутат запросив учасників конференції брати участь в засіданнях комітетів, присвячених вдосконаленню законодавства, що регламентує будівельну діяльність.

Юрій Дідовець, депутат міської ради, Заслужений юрист України, розповів про боротьбу з незаконним будівництвом, захопленням житла, втратою комунального майна та іншими негативними явищами.Після доповіді він не лише відповів на поставлені запитання, а й запропонував конкретну допомогу та запросив до своєї приймальні. Крім того, він наголосив, що існує гостра потреба в юристах, які б досконало знали нормативно-правову базу, що регламентує будівельну діяльність.

Завідувач кафедри організації та управління будівництвом проф. Тугай О.А. презентував операційну схему управління будівельним проектом, змістовно-концептуальну модель призначення та змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм. Він виступив за необхідність збільшення правознавчої складової у підготовці фахівців з будівництва та співробітництва у цьому напрямі з кафедрою політичних наук.

Сергій Целовальник, головний архітектор Києва у 2010–2015 роках, віце-президент Національної спілки архітекторів, Заслужений архітектор України, у своєму виступі порушив питання відсутності узгодженості між стратегіями розвитку міста Києва та його містами-супутниками. Крім того, пан Сергій зазначив, що для покращення ситуації у сфері містобудівної діяльності потрібно не лише вдосконалювати нормативно-правові акти, а й навчитися їх виконувати.

Заслужений юрист України, доцент кафедри політичних наук Мамонтов І.О. проаналізував проблеми формування такої наукової галузі як будівельне право, кодифікації правових норм у сфері будівельної діяльності.

Доповіді та виступи на конференції представили перший проректор КНУБА Чернишев Д. О., завідувач кафедри політичних наук Перегуда Є. В. та інші викладачі кафедри, а також доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Тернавська В. М. Приємно, що до наукової роботи долучаються студенти КНУБА – свої виступи представили Марина Ганжа, Анастасія Дубинська, Лілія Покрова, Владислав Халява, Євген Яровий, Дарина Гулей.

У заході взяли участь близько 50 докторів та кандидатів наук, професори, доценти з інших ВНЗ України – НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного університету харчових технологій, Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Національного університету «Одеська юридична академія», Чернігівського національного технологічного університету, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Запорізького національного університету, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту УкраїниНаціонального авіаційного університету, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Вадим Миколайович Ігнатьков, доктор філософії в галузі економіки, архітектор, зробив доповідь на тему: «Организационно-правовые проблемы роста инвестиций в инфраструктуру территориальных образований Украины».

Володимир Степанович Макарчук, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави і права навчально-наукового Інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка»,розповів про зародження будівельного права в Російській імперії. Цікаво було ознайомитись, за які діяння й як карались порушники «статуту будівельного». Під час дискусії було зазначено, що деякі норми були б доречні й корисні й у наші часи.

Олена Анатоліївна Губська, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Київського апеляційного адміністративного суду зробила доповідь на тему: «Судова практика у спорах, пов’язаних з самовільним будівництвом». Пані Олена висвітлила, зокрема, основні нововведення, передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» №1817–VIII, який набрав чинності 10 червня 2017 року. Доповідь була надзвичайно змістовна, насичена прикладами з судової практики. Олені Анатоліївні були поставлені запитання, що стосувалися насамперед недоліків та позитивних новацій нового Закону.

Ольга Вікторівна Стукаленко, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, окреслила основні тенденції розвитку будівельного законодавства України. Пані Ольга наголосила, що науковці повинні виробити категорійний апарат, який потім буде закріплений законодавцями, а також зазначила, що імплементація європейських та міжнародних стандартів у вітчизняну правову систему повинна відбуватися з урахуванням українських реалій.

Ольга Олексіївна Квасніцька, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»,зробила доповідь на тему: «Проблемні питання забудови при впровадженні будівельної діяльності». Пані Ольга зосередила увагу слухачів на тому, що відсутність містобудівних регламентів унеможливлює встановлення єдиних правил забудови для однорідних територіальних зон.

Катерина Іванівна Апанасенко, кандидат юридичних наук, доцент (Чернігівський національний технологічний університет) зробила доповідь на тему: «Про окремі рішення Європейського суду з прав людини у сфері містобудування». Пані Катерина зробила аналіз кількох знакових рішень Суду та наголосила, що вивчення європейського досвіду буде корисним в контексті еволюційних процесів в українській законодавчій і правозастосовній практиці.

Олександр Євгенович Пилипенко, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій, розкрив сучасні тенденції розвитку житлового та будівельного права в Україні.

Тетяна Володимирівна Морозовська, кандидат юридичих наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, зробила доповідь на тему: «Проблемні питання будівельного законодавства та шляхи їх вирішення».

Ірина Йосипівна Рафальська, що працює в департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, доповіла про порушення, які мають місце у сфері містобудування.

За підсумками конференції її учасники ухвалили резолюцію щодонеобхідності активізації фундаментальних та прикладних досліджень у сфері будівельного права у навчальних та наукових установах України та посилення зв’язків для спільних дослідницьких проектів із зарубіжними науковими установами, необхідності створення на базі КНУБА науково-дослідного підрозділу для підготовки кодифікованого нормативно-правового акту у сфері правового регулювання будівельної діяльності із широким залученням до цього процесу науковців і експертів з профільних установ та організацій, а також доцільності створення навчальних підрозділів з підготовки юристів у сфері будівельної діяльності у вищих технічних навчальних закладах України.