У столиці з’явилася комісія, що контролюватиме міські заходи та події

У Києвi створено комiсiю для належної органiзацiї та проведення загальномiських заходiв i подiй. У столицi створено комiсiю для вирiшення питань, пов’язаних iз органiзацiєю та проведенням загальномiських заходiв i подiй. Пiдписано вiдповiдне розпорядження КМДА.

Повідомляє сайт КИЇВСЬКЕ ЖИТТЯ посилаючись на сайт КМДА.

За iнформацiєю Департаменту суспiльних комунiкацiй, комiсiя також координуватиме дiї мiсцевих органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування для дотримання вимог належного проведення цих заходiв i найбiльш ефективного використання територiї Києва.

Комiсiя працюватиме як консультативно-дорадчий орган для узгодження дiй мiсцевих органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування щодо реалiзацiї повноважень виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), а також для перевiрки, розгляду та надання пропозицiй iз конкретних питань, що виникають пiд час проведення усiх загальномiських масових заходiв або подiй.

Розпорядження КМДА визначає органiзацiйнi питання утворення комiсiї та проведення її засiдань.